MẶT BẰNG CHI TIẾT CÁC CĂN 2 PHÒNG NGỦ TÒA G2

♦ CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ DT: 61 m2 – 73 m2 ( Gồm 14 căn ) Giá từ 2,1 tỷ

+ CĂN HỘ 01

– Diện tích tim tường: 65,4 m2

– Diện tích thông thủy: 60,7 m2

– Hướng ban công: Tây Nam

– Hướng cửa chính: Đông Bắc

1

+ CĂN HỘ 02

– Diện tích tim tường: 69,8 m2

– Diện tích thông thủy: 64,2 m2

– Hướng ban công: Tây Nam

– Hướng cửa chính: Đông Bắc
02
+ CĂN HỘ 03

– Diện tích tim tường: 61,5 m2

– Diện tích thông thủy: 57,1 m2

– Hướng ban công: Tây Nam

– Hướng cửa chính: Đông Bắc
3
+ CĂN HỘ 05A

– Diện tích tim tường: 62,6 m2

– Diện tích thông thủy: 57,9 m2

– Hướng ban công: Tây Nam

– Hướng cửa chính: Đông Bắc
5A

+ CĂN HỘ 07

– Diện tích tim tường: 70,9 m2

– Diện tích thông thủy: 65,2 m2

– Hướng ban công: Đông Bắc

– Hướng cửa chính: Tây Nam
07
+ CĂN HỘ 08

– Diện tích tim tường: 72,5 m2

– Diện tích thông thủy: 67,3 m2

– Hướng ban công: Đông Bắc

– Hướng cửa chính: Tây Nam
08
+ CĂN HỘ 09

– Diện tích tim tường: 69,3 m2

– Diện tích thông thủy: 63,4 m2

– Hướng ban công: Đông Bắc

– Hướng cửa chính: Tây Nam
09
+ CĂN HỘ 10

– Diện tích tim tường: 69,9 m2

– Diện tích thông thủy: 63,4 m2

– Hướng ban công: Đông Bắc

– Hướng cửa chính: Tây Nam
10
+ CĂN HỘ 11

– Diện tích tim tường: 68,6 m2

– Diện tích thông thủy: 62,9 m2

– Hướng ban công: Tây Bắc

– Hướng cửa chính: Đông Nam
11

+ CĂN HỘ 12

– Diện tích tim tường: 69 m2

– Diện tích thông thủy: 63 m2

– Hướng ban công: Tây Bắc

– Hướng cửa chính: Đông Nam

12
+ CĂN HỘ 16

– Diện tích tim tường: 66,3 m2

– Diện tích thông thủy: 61,8 m2

– Hướng ban công: Đông Nam

– Hướng cửa chính: Tây Bắc
16
+ CĂN HỘ 18

– Diện tích tim tường: 68,8 m2

– Diện tích thông thủy: 63,5 m2

– Hướng ban công: Tây Nam

– Hướng cửa chính: Đông Bắc
18

+ CĂN HỘ 19

– Diện tích tim tường: 64 m2

– Diện tích thông thủy: 59,2 m2

– Hướng ban công: Tây Nam

– Hướng cửa chính: Đông Bắc
19
+ CĂN HỘ 20

– Diện tích tim tường: 61,2 m2

– Diện tích thông thủy: 56,6 m2

– Hướng ban công: Tây Nam

– Hướng cửa chính: Đông Bắc
20

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
.