Vinhomes Ruby, Vinhomes Shapphire, Vinhomes Diamond là 3 thương hiệu được cấu trúc lại từ Vinhomes

Vinhomes Ruby, Vinhomes Shapphire, Vinhomes Diamond là 3 thương hiệu được cấu trúc lại từ Vinhomes

 Vinhomes Ruby: các sản phẩm Vincity sẽ gọi chung là: Vinhomes Ruby. Dòng này giá sẽ thấp hơn và diện tích nhỏ hơn. Vinhomes Shapphire: như Times city, vinhomes Greenbay.... Vinhomes Diamond: Liễu Giai, như Tân Cảng, RiverSide...

BannerVinCity

Với 2 đại đô thị Vinhomes Ocean ParkVinhomes Sportia do có quy mô cực lớn nên nằm trong dự án sẽ có cả 3 dòng sản phẩm này: 1. Vinhomes Ruby: Chính là quỹ hàng chúng ta đang bán: 2. Vinhomes Shapphire: Quy hoạch số lượng toà ít hơn Ruby 1 chút, có giá cao hơn, các tiêu chuẩn bàn giao, xây dựng, hoàn thiện cao cấp hơn. 3. Vinhomes Diamond: là dòng cao cấp nhất, số lượng rất ít, ở OCP dự kiến 4 toà, Sportia dự kiến 3 toà. 6 Điều này có nghĩa là ở Vincity Sportia, Vincity Ocean Park sẽ có 3 dòng sản phẩm, trong đó Vinhomes Ruby sẽ hưởng rất nhiều lợi ích trực tiếp, gián tiếp:

1. Giá Vinhomes Ruby sẽ tăng 2. Sử dụng gián tiếp các dịch vụ từ Platinum & Diamond 3. Đầy đủ các khách hàng từ cao cấp, trung cấp, phổ thông...

Spotia

+ Các từ khóa khác: Nhà hàng almaz, almaz Phú Quốc