Vinhomes Chu Lai Quảng Nam

Vinhomes Chu Lai Quảng Nam

Anh chị đang quan tâm biệt thự liền kề shophouse Vinhomes Chu Lai Quảng Nam thân mến! Như anh chị đã biết Vinhomes Chu Lai Quảng Nam được phát triển thành khu đô thị kế cận cảng hàng không quốc tế sân bay Chu Lai. Cùng với nghiên cứu đầu tư nâng cấp, mở rộng sân bay Chu Lai, Vinhomes sẽ nghiên cứu đầu tư khu đô thị 1.000ha với chức năng làm một khu đô thị hiện đại nhằm tạo ra sự phát triển cho khu vực và là hạ tầng phục vụ cho việc phát triển sân bay quốc tế Chu Lai.

I. TỔNG QUAN VINHOMES CHU LAI QUẢNG NAM

Tên dự án:
Vị trí:
Quy mô:..