Thành tựu của Vinpearl trong gần 20 năm qua

Thành tựu của Vinpearl trong gần 20 năm qua

Bất động sản nghỉ dưỡng là sản phẩm đầu tư dành cho nhà đầu tư thứ cấp hợp tác với các thương hiệu lớn nhằm gia tăng tài sản đầu tư, chia sẻ lợi nhuận ổn định phát triển thị trường một cách bền vững. Ở Việt Nam, nói đến BĐS nghỉ dưỡng, chắc chắn chúng ta nghĩ ngay đến Vinpearl, vậy hãy cùng Bùi Tuấn điểm lại thành tựu của Vinpearl trong gần 20 năm qua:

18/12/2003: Vinpearl Nha Trang Resort (Nay là Vinpearl Resort Nha Trang) 08/2006: Vinpearl Land Nha Trang 10/03/2007: Cáp treo Vinpearl 28/05/2011: Vinpearl Luxury Nha Trang 28/05/2011: Vinpearl Golf Club Nha Trang 03/07/2011: Vinpearl Luxury Đà Nẵng 26/07/2011: Vinpearl Land Royal City 24/12/2013: VinKE Times city 01/11/2014: Vinpearl Phú Quốc

<img src = “thanh-tuu-cua-vinpearl-trong-gan-20-nam.jpg” alt = “Thành tựu của Vinpearl trong gần 20 năm”>

Thành tựu của Vinpearl trong gần 20 năm qua

30/04/2015: Vinpearl Nha Trang Bay Resort & Spa ( Nay là Vinpearl Resort & Spa Nha Trang Bay 31/10/2015: Vinpearl Hạ Long Bay Resort (Vinpearl Resort & Spa Hạ Long) 31/10/2015: Vinpearl Phú Quốc Resort & Golf (Vinpearl Resort & Golf Phú Quốc) 24/12/2015: Vinpearl Safari Phú Quốc 25/01/2016: Vinpearl Nha Trang Golf Land Resort & Villas (Vinpearl Discovery Nha Trang và Vinpearl Discovery 2 Nha Trang 24/12/2016: Vinpearl Cần Thơ Hotel (Vinpearl Cần Thơ Hotel) 29/04/2017: Vinpearl Golf Hải Phòng 29/04/2017: Vinpearl Hà Tĩnh Ocean Villas (Vinpearl Discovery Hà Tĩnh) 29/04/2017: Vinpearl Land Water Park Hà Tĩnh 29/04/2017: Vinpearl Đà Nẵng Ocean Resort & Villas (Vinpearl Resort & Spa Đà Nẵng) 29/04/2017: Vinpearl Hội An Resort & Villas (Vinpearl Resort & Spa Hội An) 29/04/2017: Vinpearl Nha Trang Long Beach Villas ( Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang) 29/04/2017: Vinpearl Phú Quốc Ocean Resort & Villas và Vinpearl Phú Quốc Paradise Resort & Villas (Vinpearl Discovery 1 Phú Quốc, Vinpearl Discovery 2 Phú Quốc, Vinpearl Discovery 3 Phú Quốc).

<img src = “thanh-tuu-cua-vinpearl-trong-gan-20-nam-qua.jpg” alt = “Thành tựu của Vinpearl trong gần 20 năm qua”>

Thành tựu của Vinpearl trong gần 20 năm qua

02/12/2017: Vinpearl Hotel Hà Tĩnh 26/03/2018: Vinpearl Condotel Empire Nha Trang 28/04/2018: Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An 28/04/2018: Vinpearl Land Nam Hội An 19/05/2018: Vinpearl Condotel Riverfront Đà Nẵng 15/06/2018: Vin Oasis Phú Quốc 15/07/2018: Vinpearl Golf Nam Hội An 15/09/2018: Vinpearl Hotel Thanh Hóa Vinpearl Hotel Huế Vinpearl Hotel Quảng Bình Vinpearl Hotel Lạng Sơn