Quan trọng: Khung giá đất nhà nước của TP.Hà Nội & Sài Gòn.

Quan trọng: Khung giá đất nhà nước của TP.Hà Nội & Sài Gòn.

Bùi Tuấn gửi các anh(chị) bảng giá đất nhà nước của TP Hà Nội và Sài Gòn. 1. Cục quản lý đất đai ( Bộ tài nguyên môi trường)

Click ở đây 2. Sở quy hoạch kiến trúc TP. Hồ Chí Minh Click ở đây

- Chúc quý vị tìm được thông tin mình mong muốn !

vhmb.

Phối cảnh dự án Vinhomes Metropolis Liễu Giai. Ở đây

Bùi Tuấn bất động sản Vinhomes