Hướng dẫn hồ sơ đăng ký thi công shophouse tại Vinhomes Smart City

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI CÔNG SHOPHOUSE TẠI VINHOMES SMART CITY

ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP THI CÔNG:

Hồ sơ đăng ký thi công (xem mục II)
Bản vẽ thiết kế được phê duyệt bằng văn bản;
Xác nhận công tác chuẩn bị trước khi thi công.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI CÔNG:

Đơn đăng ký thi công;
Giấy ủy quyền, 01 CMND photo, 02 ảnh thẻ 3x4 của người được ủy quyền (nếu có);
Nội quy thi công (yêu cầu có chữ ký nháy của chủ Biệt thự và Đại diện chủ Biệt thự nếu có);
Cam kết thực hiện nội quy thi công (yêu cầu có chữ ký của chủ Biệt thự và Đại diện chủ Biệt thự nếu có);
Ủy nhiệm chi/phiếu thu xác nhận ký quỹ thi công;
Danh sách công nhân thi công kèm theo CMND photo, 02 ảnh thẻ 3x4 của từng công nhân.

Hướng dẫn hồ sơ đăng ký thi công shophouse tại Vinhomes Smart City

DANH MỤC BẢN VẼ XIN PHÉP CẢI TẠO:

Danh sách các hạng mục muốn xin cải tạo;
Bản vẽ tổng mặt bằng có định vị chỉ giới xây dựng và chỉ giới đường đỏ;
Bản vẽ mặt bằng cải tạo các tầng, có khoanh mây phần cải tạo (bao gồm tầng tum, tầng mái);
Bản vẽ mặt cắt dọc và mặt cắt ngang Biệt thự, có khoanh mây phần cải tạo;
Bản vẽ mặt đứng 04 hướng của Biệt thự, có khoanh mây phần cải tạo;
Bản vẽ thiết kế hệ thống thoát nước mưa, nước thải;
Bản vẽ thiết kế sơ đồ nguyên lý điện;
Bản vẽ thể hiện vị trí lắp đặt điều hòa tổng, điều hòa cục bộ và hệ thống thông gió;
Bản vẽ thiết kế hệ thống mái che/mái kính;
Bản vẽ phối cảnh 04 hướng của Biệt thự trong trường hợp có thay đổi thiết kế mặt ngoài (nhìn rõ các vị trí cải tạo, vị trí đặt cục nóng điều hòa, bình thái dương năng, bình nước inox…).

Lưu ý:

Tất cả các bản vẽ kỹ thuật đều dưới định dạng file AutoCad và file PDF với tổng dung lượng dưới 10Mb);
Quý Cư dân có trách nhiệm thông báo cho các Chủ Biệt thự lân cận biết về lịch trình, thời gian thực hiện việc Thi công tối thiểu một (01) ngày trước ngày bắt đầu Thi công;
Bộ Hồ sơ đăng ký thi công đầy đủ, hợp lệ cần nộp cho Ban Quản lý tối thiểu mười (10) ngày làm việc trước ngày dự kiến bắt đầu thi công;
Nếu Quý Cư dân thi công ngoài giờ quy định cần có sự chấp thuận bằng văn bản của Ban Quản lý và sẽ trả phí dịch vụ an ninh ngoài giờ là 30.000 VNĐ (ba mươi nghìn đồng)/giờ/căn;
Nếu thời gian thi công của Biệt thự kéo dài quá 12 tháng kể từ ngày nhận bàn giao Biệt thự (trừ trường hợp có quy định khác), Chủ Biệt thự có trách nhiệm phải thanh toán khoản phí thi công là 200.000VNĐ/ ngày.