Bùi Tuấn: Co-working office - Bạn sẽ là người tiên phong tại Việt Nam

Bùi Tuấn: Co-working office - Bạn sẽ là người tiên phong tại Việt Nam

Trên thực tế khi khảo sát tại hai thị trường Hà Nội và TP.HCM trong đầu tháng 5, thì loại hình văn phòng Co-working office chưa được phát triển, vậy nó là gì ?

Co-working office là một loại hình văn phòng có không gian làm việc chung cho nhiều người từ những tổ chức, doanh nghiệp khác nhau. Điều này cũng đồng nghĩa sẽ tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp cũng như tạo một không gian trao đổi văn hóa, giá trị của tổ chức, chia sẽ kinh nghiệm cũng như tạo cảm hứng làm việc, sáng tạo và nhiều trải nghiệm tốt hơn.

keangnamBùi Tuấn: Co-working office - Bạn sẽ là người tiên phong tại Việt Nam

Chính vì vậy mà Co-working office sẽ được chú ý bởi những doanh nghiệp Star-up, những doanh nghiệp nhỏ. Những doanh nghiệp lớn thì sao? Có lẽ ở Việt Nam, mức độ cạnh tranh của thị trường chưa cao? hay nói đúng hơn chưa phải là một nền kinh tế thị trường thực thụ, nên chi phí cũng chưa nhiều như những thị trường khốc liệt khác, chính vì vậy theo Bùi Tuấn phân tích thì loại hình Co-working office chưa xuất hiện hoặc đang nằm trên hồ sơ dự án của một doanh nghiệp phát triển bất động sản nào đó tại Việt Nam.

Vậy theo Bùi, chúng ta phải trả cho những câu hỏi sau để có quyết định phát triển loại hình văn phòng mới này không:

- Chúng ta sẽ tiết kiệm được bao nhiêu chi phí.

- Chúng ta sẽ phải làm gì, nghiên cứu những đặc điểm gì để phát triển cũng như khai thác.

- Chúng ta phân tích nền kinh tế vỹ mô, điều kiện khách quan, chủ quan gì để con người sát cánh với nhau trong việc thay đổi chính công việc của mình, thay đổi thế giới.

- Chúng ta phải phân tích được ra kết quả là những lĩnh vực nào? thì họ có thể "ngồi chung" được với nhau để cùng chia sẽ công việc, khơi nguồn cảm hứng. Thị phần là bao nhiêu? có đáng để ta đầu tư.

- Chúng ta có sẵn sáng là người tiên phong.

Tuy nhiên, bài viết này muốn gửi gắm đến các nhà đầu tư có tầm nhìn xa, hãy nghiên cứu loại hình văn phòng này để tạo ra những quy định, những đặc điểm riêng, những cách thức riêng để phục vụ cho việc phát triển cũng như khai thác loại hình văn phòng này, và tất nhiên nếu bạn đi trước "thời đại", bạn sẽ thành công hoặc ít nhất bạn cũng là người tiên phong tạo dấu ấn trên thị trường văn phòng cho thuê. Bạn đã sẵn sàng làm người tiên phong.

Bùi Tuấn bất động sản Vinhomes